معرفی شهرکامپيوترفافا

آخرین محصولات

THINKPAD EDGE E531-6885-DTG BLACK AAWAAT LENOVO NOTEBOOK

thinkpad-edge-e531-6885-e3g-black-aawaat-lenovo-notebook5
قیمت فروش: 14,350,000

IDEAPAD Z510-395805 WHITE AAWAAT LENOVO NOTEBOOK

ideapad-z510-395805-white-aawaat-lenovo-notebook
قیمت فروش: 20,350,000

IDEAPAD Z50-70-423611 WHITE AAWAAT LENOVO NOTEBOOK

ideapad-z50-70-423611-white-aawaat-lenovo-notebook
قیمت فروش: 22,600,000

ده محصول برتر

CONVERT DVI TO VGA

07023a319999af9c6077ecef3650c47c.jpg
قیمت فروش: 25,000

5M RGB CABLE

5M_RGB_CABLE_4ddcca43e07c0.jpg
قیمت فروش: 160,000

ALX078BR ALEXA NOTEBOOK BAG

ALX078BR_ALEXA_N_4d3ad6ab73af9.jpg
قیمت فروش: 1,260,000